به طور كلي ماژول هاي در نظر گرفته شده در بحث آموزش كامسول عبارتند از:
۱٫ ماژول AC/DC
۲٫ ماژول آكوستيك
۳٫ باتري ها و سلول هاي سوختي
۴٫ محاسبات ديناميك سيالات
۵٫ مهندسي واكنش شيميايي
۶٫ ژِئومكانيك
۷٫ انتقال حرارت
۸٫ MEMS
۹٫ ميكروسيال ها
۱۰٫ بهينه سازي
۱۱٫ ردگيري ذره
۱۲٫ پلاسما
۱۳٫ RF
۱۴٫ مكانيك ساختاري
۱۵٫ جريان زيرسطحي
۱۶٫ خورندگي
۱۷٫ مواد ساختاري غيرخطي

در ادامه به توضيح هر يك خواهيم پرداخت.

۱) ماژول AC/DC: محيطي براي شبيه سازي الكترومغناطيس است. ابزار پرقدرتي جهت آناليزهاي مربوط به سيم پيچ و خازن ها و…. است. رابط هاي فيزيك كه در اين ماژول قابل دسترس است و انواع شبيه سازي ها را در حوزه ي ميدان هاي الكترومغناطيسي پوشش مي دهد، عبارتند از:
• الكترو استاتيك
• جريان هاي الكتريكي در محيط رسانا
• مگنتو استاتيك
• الكترومغناطيس فركانس پايين

آموزش كامسول

آموزش ماژول AC/DC كامسول

براي مدل سازي مدار هاي الكتريكي، طراحي هاي ECAD را نيز مي توان به اين ماژول وارد كرد.
۲) ماژول آكوستيك: مجموعه اي از رابط هاي فيزيكي است كه ميتواند تمام شبيه سازي هاي آكوستيك در سيالات و جامدات را پوشش دهد. رابط هاي فيزيك كه در اين ماژول قابل دسترس است داراي قابليت هاي زير هستند:
• آكوستيك فشار زماني و حوزه فركانسي
• آكوستيك حرارتي
• آئروآكوستيك
• جريان پتانسيل با قابليت فشرده شدن
• مكانيك جامدات
• پيزوالكتريك
كاربرد هاي متعارف اين ماژول عبارت است از:
• در زمينه خودرو مانند اجزا داخلي آن
• مدل سازي بلند گو ها و ميكروفن ها
• آئروآكوستيك
• آكوستيك زير آب

آموزش كامسول

آموزش ماژول آكوستيك كامسول

۳) ماژول باتري ها و سلول هاي سوختي: با اين ماژول مي توان مدل هاي دقيق الكترود ها و الكتروليت ها در سلول هاي الكتروشيميايي را در آن طراحي كرد. همچنين توضيح واكنش هاي الكتروشيميايي و ويژگي هاي انتقال كه بر روي عملكرد باتري ها و سلول هاي سوختي و ديگر سلول هاي الكتروشيميايي موثر است، را نيز شامل مي شود.
اين ماژول مي تواند مٍال هاي زير را در زمينه سلول هاي الكتروشيمي در بر ميگيرد:
• سلول هاي سوختي كربنات ذوب شده
• متانول مستقيم
• تبادل پروتن غشايي
• اكسيد جامد
• باتري ليتيوم-يون

آموزش كامسول

آموزش ماژول باتري ها و سلول هاي سوختي كامسول

۴) ماژول محاسبه ديناميك سيالات: در بحث آموزش كامسول اين ماژول انواع جريان سيال بهينه شده و توسعه يافته است. از قابليت اين ماژول مي توان به موارد زير اشاره كرد.
• جريان آرام و متلاطم مورد استفاده در مدل هاي متلاطم
• جريان هم دما و غيرهم دما
• جريان تراكم پذير و تراكم نا پذير
• جريان نيوتني و غير نيوتني

۵) ماژول مهندسي واكنش شيميايي: در بحث آموزش كامسول ماژول يك مدل به مفهوم ماده يا جرم، انرژي يا حرارت و موازنه ي ممنتوم براي يك سيستم است. اين ماژول نه تنها اين موازنه ها را تعريف و معين ميكند بلكه ميتواند موازنه ي مادهو انرژي براي مدل هاي مستقل از مكان و مدل هاي تابع مكان را انجام دهد. اين ماژول شيوه اي قدرتمند از مدل سازي را در مهندسي شيمي ارايه مي دهد و داراي كاربرد هاي زير است:
• طراحي و مهندسي شيمي
• كاتاليست ناهمگن
• فرايند هاي جدا سازي
• الكتروليز هاي صنعتي و سلول هاي سوختي
• كنترل فرايند
كامسول حتي مي تواند PDE هاي كوپل شده ي غير خطي را در زمينه هاي زير حل كند:
• انتقال حرارت
• ديناميك سيال
• انتقال جرم از طريق نفوذ، جابجايي و انتقال گرما
• سينتيك واكنش شيميايي
• خواص متغير مواد
در ديناميك سيالات، ميتوان جريان سيال را در محيط متخلخل مدل سازي كرد و ويژگي هاي جريان را توسط معادلات ناويير استوك مشخص كرد. رابط هاي فيزيك در اين ماژول مي توانند زمينه هاي زير را پوشش دهند:
• انتقال گونه هاي شيمي
• انتقال گونه هاي چگال با مدل هاي نفوذي
• انتقال حرارت در سيالات، جامدات و محيط متخلخل
• جريان سيال

آموزش كامسول

آموزش ماژول ها و زیر ماژول های کامسول

ماژول ,ها ,جريان ,مدل ,سلول ,مي ,اين ماژول ,سلول هاي ,ها و ,را در ,هاي زير

مشخصات

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

aryanika 19699735 انجمن زيست شناسي دبيرستان شهيد باهنر 5 lannixoli thwaramoupmis وبلاگ نمایندگی سمنان poursaadat مطالب اینترنتی درد دل kimialloy